Skip to main content

RODO

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.


Szanowni Państwo, zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych „ADMINISTRATOR” - jest Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. z siedzibą w  Stroniu Śląskim przy ulicy: Kościuszki 20a., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000390349. NIP:8811486555, REGON: 021568307., tel. (74)8141604. Inspektorem Danych osobowych jest P. Artur Sawicki; kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.  

  • Rezerwacja i zakup biletów do Jaskini Niedźwiedziej
  • Rezerwacja i zakup noclegów
  • Rezerwacja i zakup zajęć na: krytej pływalni, hali sportowej,

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 

  • Wystawiania i przechowywania faktur
  • Rozpatrywania reklamacji

3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora.  

  • Monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  • Dochodzenie roszczeń
  • Odpowiedzi na wnioski i skargi
  • Tworzenie analiz i zestawień wymaganych przez Organ Nadrzędny np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit .a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.  

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO).

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy, iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Spółki:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. na podstawie stosownych umów powierzenia danych: banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne. 

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, jest częścią spółki: Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 20a.