Skip to main content

The Parts of the Mastodon in the Bear Cave

On 2 May 2012, a group of speleologists from the Wroclaw Cave Explorers Section and its daughter section, the Bear Cave Speleological Section, made a series of sensational discoveries, resulting in the exploration of approximately 1.5 km of new, hitherto unknown passages in the Bear Cave with the Mastodont Hall, and well-developed halls and passages behind the Mastodont Hall. A conventional name was given to these parts of the cave - The Parts of the Mastodon in the Bear Cave

Badacze odkrywają partie mastodonta

Partie Mastodonta w Jaskini Niedźwiedziej

Dnia 2 maja 2012 roku, grupa speleologów z Sekcji Grotołazów Wrocław oraz jej sekcji-córki, Sekcji Speleologicznej „Niedźwiedzie” dokonała serii sensacyjnych odkryć, których efektem było poznanie i zbadanie ok. 1,5 km nowych, nieznanych do tej pory ciągów Jaskini Niedźwiedziej z Salą Mastodonta, oraz dobrze rozwiniętych sal i korytarzy za Salą Mastodonta. Nadano tym częściom jaskini umowną nazwę - Partie Mastodonta.


Partia Mastodonta w Jaskini Niedźwiedziej

Nie tylko wielkości sal i korytarzy tej części Jaskini Niedźwiedziej są zaskakujące. Także szata naciekowa nie ma sobie równych pod względem wielkości oraz bogactwa. Jaskinia przewyższa wszystkie poznane do tej pory polskie jaskinie. W Balkoniku oraz w Sali Mastodonta spotyka się stalaktyty i stalagmity o średnicach u nasady przekraczających 1 m. W sali Mastodonta wyrosło kilka kopuł naciekowych o średnicach dochodzących u podstawy do 4 m . Jednak absolutną królową „nowej” Jaskini jest Wielka Kaskada. Grubość narosłego w niej kalcytu szacowana jest nawet na kilkanaście metrów. Narosłe po sąsiedzku Organy, to wielka draperia o nieznanej miąższości i wysokości ponad 20 m.

Główny ciąg Jaskini na odcinku Sala Humbaków - Sala Mastodonta dzieli się na trzy piętra: górne - Balkonik, środkowe - Sala Hekate, dolne - Metro i Hades. Podobnie jak w „starej” części, wyraźnie pokazują one kolejne etapy rozwoju tej jaskini. Górne, najstarsze i największe piętro, obfituje w bogatą szatę naciekową. Najniższe piętro jest najsłabiej rozwinięte i spotyka się w nim jedynie nieduże nacieki. Jednak i tak można te korytarze, podobnie, jak i praktycznie całe Partie Mastodonta, przejść ani razu nie schyliwszy głowy.

Bardzo charakterystycznym elementem głównego ciągu jaskini są zawaliska, które pokrywają większą część spągu. Razem z połamanymi, niejednokrotnie olbrzymimi naciekami wskazują one na potężną katastrofę, która wydarzyła się w przeszłości. Miąższość tych zawalisk pozostaje w większości nieznana; pod Salą Humbaków pomiary wskazują na miąższość w okolicach 40 m, a w Sali Mastodonta nawet 60 m.

 • Partie Mastadonta Partie Mastadonta
  Partie Mastadonta
 • Partie Mastadonta Partie Mastadonta
  Partie Mastadonta
 • Partie Mastadonta Partie Mastadonta
  Partie Mastadonta
 • Partie Mastadonta Partie Mastadonta
  Partie Mastadonta
 • Partie Mastadonta Partie Mastadonta
  Partie Mastadonta

Powstanie nowa trasa

Już na samym początku eksploracji Partii Mastodonta, doświadczenie odkrywców w projektowaniu i wykonawstwie tras turystycznych w jaskiniach podpowiadało, że nowoodkryte ciągi mogą nadawać się do pokazania szerszej publiczności. W miarę postępów eksploracji zaczęła się rodzić koncepcja poprowadzenia w nich trasy turystycznej. Ze względu na położenie Partii Mastodonta, ich udostępnienie wymaga przekucia dwóch korytarzy z powierzchni o długościach 151 oraz 87 m. W tych częściach Jaskini Niedźwiedziej, projektowana jest trasa o długości ok. 850 m o bardzo ciekawym przebiegu, nie mająca sobie równych w tej części Europy. Przygotowania trwają.

The Bear Cave in Kletno belongs to the municipal partnership of The Stronie Śląskie Park of Activity, the main seat of which is located in the town of Stronie Śląskie, 20A Kościuszki Street, Poland.