Skip to main content

Partie Mastodonta

Dnia 2 maja 2012 roku, grupa speleologów z Sekcji Grotołazów Wrocław oraz jej sekcji-córki, Sekcji Speleologicznej „Niedźwiedzie” dokonała serii sensacyjnych odkryć, których efektem było poznanie i zbadanie ok. 1,5 km nowych, nieznanych do tej pory ciągów Jaskini Niedźwiedziej z Salą Mastodonta, oraz dobrze rozwiniętych sal i korytarzy za Salą Mastodonta. Nadano tym częściom jaskini umowną nazwę - Partie Mastodonta.

Badacze odkrywają partie mastodonta

Partie Mastodonta w Jaskini Niedźwiedziej

Dnia 2 maja 2012 roku, grupa speleologów z Sekcji Grotołazów Wrocław oraz jej sekcji-córki, Sekcji Speleologicznej „Niedźwiedzie” dokonała serii sensacyjnych odkryć, których efektem było poznanie i zbadanie ok. 1,5 km nowych, nieznanych do tej pory ciągów Jaskini Niedźwiedziej z Salą Mastodonta, oraz dobrze rozwiniętych sal i korytarzy za Salą Mastodonta. Nadano tym częściom jaskini umowną nazwę - Partie Mastodonta.


Partia Mastodonta w Jaskini Niedźwiedziej

Nie tylko wielkości sal i korytarzy tej części Jaskini Niedźwiedziej są zaskakujące. Także szata naciekowa nie ma sobie równych pod względem wielkości oraz bogactwa. Jaskinia przewyższa wszystkie poznane do tej pory polskie jaskinie. W Balkoniku oraz w Sali Mastodonta spotyka się stalaktyty i stalagmity o średnicach u nasady przekraczających 1 m. W sali Mastodonta wyrosło kilka kopuł naciekowych o średnicach dochodzących u podstawy do 4 m . Jednak absolutną królową „nowej” Jaskini jest Wielka Kaskada. Grubość narosłego w niej kalcytu szacowana jest nawet na kilkanaście metrów. Narosłe po sąsiedzku Organy, to wielka draperia o nieznanej miąższości i wysokości ponad 20 m.

Główny ciąg Jaskini na odcinku Sala Humbaków - Sala Mastodonta dzieli się na trzy piętra: górne - Balkonik, środkowe - Sala Hekate, dolne - Metro i Hades. Podobnie jak w „starej” części, wyraźnie pokazują one kolejne etapy rozwoju tej jaskini. Górne, najstarsze i największe piętro, obfituje w bogatą szatę naciekową. Najniższe piętro jest najsłabiej rozwinięte i spotyka się w nim jedynie nieduże nacieki. Jednak i tak można te korytarze, podobnie, jak i praktycznie całe Partie Mastodonta, przejść ani razu nie schyliwszy głowy.

Bardzo charakterystycznym elementem głównego ciągu jaskini są zawaliska, które pokrywają większą część spągu. Razem z połamanymi, niejednokrotnie olbrzymimi naciekami wskazują one na potężną katastrofę, która wydarzyła się w przeszłości. Miąższość tych zawalisk pozostaje w większości nieznana; pod Salą Humbaków pomiary wskazują na miąższość w okolicach 40 m, a w Sali Mastodonta nawet 60 m.

 • Partie Mastadonta Partie Mastadonta
  Partie Mastadonta
 • Partie Mastadonta Partie Mastadonta
  Partie Mastadonta
 • Partie Mastadonta Partie Mastadonta
  Partie Mastadonta
 • Partie Mastadonta Partie Mastadonta
  Partie Mastadonta
 • Partie Mastadonta Partie Mastadonta
  Partie Mastadonta

Powstanie nowa trasa

Już na samym początku eksploracji Partii Mastodonta, doświadczenie odkrywców w projektowaniu i wykonawstwie tras turystycznych w jaskiniach podpowiadało, że nowoodkryte ciągi mogą nadawać się do pokazania szerszej publiczności. W miarę postępów eksploracji zaczęła się rodzić koncepcja poprowadzenia w nich trasy turystycznej. Ze względu na położenie Partii Mastodonta, ich udostępnienie wymaga przekucia dwóch korytarzy z powierzchni o długościach 151 oraz 87 m. W tych częściach Jaskini Niedźwiedziej, projektowana jest trasa o długości ok. 850 m o bardzo ciekawym przebiegu, nie mająca sobie równych w tej części Europy. Przygotowania trwają.

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, jest częścią spółki: Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 20a.
Informujemy, że Jaskinia Niedźwiedzia jest nieczynna z powodu przerwy regulaminowej w terminie 26.02 - 08.03.2024 (włącznie).
Zapraszamy od 9 marca 2024 :)