Skip to main content

Grafik pracy przewodników

Grafik dyżurów Jaskini Niedźwiedzia

Grafik dyżurów Jaskini Niedźwiedzia


Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, jest częścią spółki: Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 20a.