Skip to main content

Partie Mastodonta informacja z rozpoczęcia realizacji inwestycji.


Realizowana przez Stroński Park Aktywności „ Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. inwestycja pod nazwą „Udostępnienie nowych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (Partie Mastodonta) dla ruchu turystycznego"  realizowana jest na podstawie obowiązującej umowy z wykonawcą.  Zadeklarowane przez Wykonawcę terminy związane z realizacją prac  na dzień dzisiejszy są zachowane, a na dzień 15 maja br.  planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z pierwszym etapem przedsięwzięcia - wykonaniem sztolni.


Prace przygotowawcze

W chwili obecnej trwają  prace przygotowawcze oraz prowadzony jest również monitoring przyrodniczy, w ramach którego trwają badania populacji nietoperzy w samej jaskini oraz w jej pobliżu oraz monitoring aktywności  zimowej nietoperzy. W trakcie realizacji są badania mikroklimatu oraz badania radiotelemetryczne.

    Przypominamy, że to bardzo ważna  i  jak do tej pory największa inwestycja w naszej gminie, która wpłynie na rozwój turystyczny regionu, a jej  wartość zgodnie z podpisaną umową wynosi ponad 38 mln. zł. Ważny podkreślenia jest fakt, ż e Gmina Stronie Śląskie dokapitalizuje spółkę kwotą niezbędną na realizację zadania. Natomiast środki finansowe przekazane przez Gminę, Spółka zwróci z  zysków osiąganych w latach następnych.

     Zarząd SPA - Jaskinia Niedźwiedzia  sp. z o.o.

    Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, jest częścią spółki: Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 20a.