Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Regulamin filmowania i fotografowania

  1. Fotografowanie i filmowanie podczas zwiedzania trasy turystycznej Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie możliwe jest wyłącznie po wykupieniu specjalnych biletów zgodnie z cennikiem użytkownika: Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o.
  2. Osoba, która wykupiła w/w bilet (naklejkę) powinna umieścić go w widocznym miejscu dla obsługi oraz przewodnika.
  3. Filmowanie video możliwe jest wyłącznie za pomocą kamer cyfrowych (bez dodatkowe źródła światła) bez możliwości używania statywów.
  4. Wykonywanie zdjęć fotograficznych możliwe jest za pomocą aparatów cyfrowych (w tym smartfonów), z możliwością korzystania z wbudowanego flesza, bez statywu.
  5. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się wyłącznie z zachowaniem wszystkich wymogów regulaminu dla zwiedzających.
  6. Osoba fotografująca bądź filmująca nie ma możliwości odłączanie się od grupy zwiedzających, tak jak pozostali uczestnicy grupy wycieczkowej podlega poleceniom prowadzącego grupę przewodnika (wykonywanie zdjęć lub filmowanie nie może wpływać na tempo poruszania się grupy, o którym decyduje przewodnik).
  7. Wykupienie biletu na fotografowanie i filmowanie jest dowodem zapoznania się i zaakceptowanie przez zwiedzającego powyższego regulaminu.
  8. Niestosowanie się do zasad regulaminu przez osoby fotografujące bądź filmujące powoduje utratę prawa od fotografowania i filmowanie i może stanowić podstawę do wezwania przez przewodnika grupy służb porządkowych.

    

Powyższy regulamin zaakceptowany przez Regionalnego Konserwatora Przyrody we Wrocławiu stanowi uzupełnienie „Regulaminu dla zwiedzających Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie”

Prezes

Strońskiego Parku Aktywności

"Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o. o.