Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Przetarg - gastronomia, usługi - Jaskinia Niedźwiedzia

Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.
w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 20 A

ogłasza

PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ)

na dzierżawę lokali użytkowych w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie  z przeznaczeniem :

 

  1. Lokal  o powierzchni 20 m2, zlokalizowany w pawilonie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną (podlicznik) z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

Miesięczna stawka wyjściowa czynszu dzierżawnego do licytacji:
1 200,00 zł netto  + podatek VAT.

Do czynszu doliczana jest opłata za energię elektryczną (wg wskazań podlicznika).

 

  1. Lokal o powierzchni 17,7 m2, zlokalizowany w pawilonie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie z przeznaczeniem na działalność handlową – sprzedaż pamiątek i minerałów.

 Miesięczna stawka wyjściowa czynszu dzierżawnego do licytacji: 1 200,00 zł netto + podatek VAT

 

Przetarg odbędzie się 29.09.2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. ; ul. Kościuszki 20 A ; 57-550 Stronie Śląskie

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

-          złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu w terminie do dnia 29.09.2014 r. do godz. 11.30,

-          oświadczenie o niezbędnych uprawnieniach do prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego,

-     oświadczenie oferenta o gotowości podjęcia działalności w wydzierżawionych lokalach do dwóch tygodni od podpisania umowy,

-          potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 500,00 PLN  w kasie SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. do dnia 29.09.2014.r. do godz.11.30.

Wadium przepada na rzecz SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., jeśli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy najpóźniej w drugim dniu od zakończenia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone następnego dnia po zamknięciu przetargu.

Szczegółowe informacje i projekt umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz pod nr tel. 501674521, 748140840
lub zapoznać się z wymienionym lokalem w Kletnie 18 w godzinach pracy Jaskini Niedźwiedziej; codziennie za wyjątkiem poniedziałków w godz. 9:00 -16:00.

 

Prezes SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU PRZETARGU