Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Zapytanie ofertowe medal

DZO.291.01.2015

 

Stronie Śląskie, dnia 20.11.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.,
  ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie
  zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Projekt i wykonanie ekskluzywnego metalowego medalu dwustronnego; awers: napis „ Za zasługi dla Jaskini Niedźwiedziej” ; rewers- logotyp Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie ( w załączeniu). Szczegóły dotyczące awersu pozostawiamy do ustalenia. Medal o średnicy  około 50 mm z zawieszką – wstążką oraz etui ekspozycyjne. Ilość medali do wykonania – 50 sztuk.
 2. Projekt i wykonanie metalowej okrągłej odznaki okolicznościowej na 50- lecie odkrycia Jaskini Niedźwiedziej (1966-2016) , o średnicy około 30-35 mm, mocowane na śrubkę; kolor, emalia, - 500 sztuk

Logo firmy administrującej jaskinię oraz logotyp Jaskini Niedźwiedziej w załączeniu.

 1. Terminy i warunki realizacji zamówienia:
  Proszę o przedstawienie kilku wariantów projektu ( min 3). Termin wyboru i uzgodnienia projektu najpóźniej do 31 marca 2016 r. Realizacja pełnego zamówienia 31 lipca 2016 r.
 1. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  Przekazanie zamawiającemu praw autorskich do projektu oraz matrycy i formy.
 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena 70%; technologia wykonania, doświadczenie-30 %.
 1. Warunki płatności:
  14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i przedmiotu zamówienia
 1. Miejsce , termin i sposób złożenia oferty:
  Listownie na adres Zamawiającego, mailowo na adres mail:  biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl
 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  4 grudnia 2015 r.
 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  W terminie 14 dni od otwarcia i wyboru ofert

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
  Bogdan Birówka; 501 67 45 22, biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

 3. Inne:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

 4. Załączniki do zapytania ofertowego
  Logo firmy administrującej jaskinię oraz logotyp Jaskini Niedźwiedziej

 

POBIERZ:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE 

2. LOGO SPA (JPG)

3. LOGO SPA (COREL)

4. LOGO JN (JPG)

5. LOGO JN (COREL)