Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Zapytanie ofertowe - chemia basenowa

DZO-PRO.291.13.2016                                                                                 Stronie Śląskie, dnia 20.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.,

Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie zaprasza do złożenia ofert na:

 Przedmiot zamówienia:

Zaopatrzenie obiektu Krytej pływalni w Stroniu Śląskim w produkty chemiczne niezbędne do uzdatniania wody basenowej, a w szczególności:

-Podchloryn Sodu  (315g/dm3 do 340 g/dm3)  zaw. Chloru aktywnego min. 14% - waga netto 30 kg/ opakowanie min. 2500 kg / rok

-Koagulant – siarczan glinu 8,5 % - waga netto 35 kg/opakowanie min. 70 kg / rok

-Płyn o działaniu bakteriobójczym,  glonobójczym i grzybobójczym –waga netto 25 kg/opakowanie min. 50 kg / rok 

Terminy i warunki realizacji zamówienia:

-Dostawa zaopatrzenia w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia

-Cena powinna zawierać koszty transportu

Kryteria oceny ofert:

Cena 100%

Warunki płatności:

14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i przedmiotu zamówienia

Miejsce , termin i sposób złożenia oferty:

Listownie na adres Zamawiającego, mailowo na adres mail:  promocja@jaskinianiedzwiedzia.pl do dnia 13.01.2017 do godziny 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Sala Konferencyjna SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20 a, 57-550 Stronie Śląskie w dniu 13.01.2017 o godz. 12.10

Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie 14 dni od otwarcia i wyboru ofert

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Łukasz Łopusiewicz; 534623978, promocja@jaskinianiedzwiedzia.pl 

Inne:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

Załączniki do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY