Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Zapytania ofertowe

UE

 

Stronie Śląskie, dnia 2018-12-04

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający  Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.,
    ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie zaprasza do złożenia ofert na:

 Tablica informacyjna

2. Przedmiot zamówienia:

  • Ilość – 1 szt.
  • Wymiary: 120 cm (szerokość) X 80 cm (wysokość)
  • Materiał – PCV 5mm
  • Technika wykonania napisów i grafiki: druk UV wg wzoru:

 Tablica info_wzór

3. Terminy i warunki  realizacji zamówienia: 14.12.2018

4. Warunki płatności: 14 dni

5. Miejsce , termin i sposób złożenia oferty:

do 07.12.2018 na adres e-mail: biuro@jaskinianiedzwiezdia.pl
lub w siedzibie spółki: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 20a

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Bogdan Birówka tel. 501 67 45 22 e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl