Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Weekend z TVS

Pod koniec czerwca 2014 r. na Zalewie w Starej Morawie gościliśmy Telewizję Silesia TVS z Katowic.

TVS z terenu Kąpieliska w Starej Morawie realizowała program "na żywo" gdzie przedstawiciele Naszego samorządu, gestorzy bazy noclegowej, gastronomicznej oraz innych usług turystycznych przekonywali mieszkańców śląska do skorzystania z oferty turystycznej Gminy Stronie Śląskie i Masywu Śnieżnika.

Poniżej materiał filmowy z realizacji proramu "Weekend z TVS"

Audycje w TV Silesia realizowane były w ramach projektu „Weekend z TVS - promocja Masywu Śnieżnika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.