Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

TURNIEJ STREETBALL O PUCHAR MACIEJA ZIELIŃSKIEGO 29.08.2015

streetball_krzywe_gotowy2_cdr_1.jpg (full) 

 

REGULAMIN TURNIEJU KOSZYKÓWKI ULICZNEJ

STREET BALL

O puchar

MACIEJA ZIELIŃSKIEGO

 

 1. Organizatorem Gminnego turnieju koszykówki ulicznej jest Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedzwiedzia” SPÓŁKA Z O.O.

 

 1. Zawody rozegrane zostaną 29.08.2015r. Na obiektach sportowych Zalewu w Starej Morawie o godzinie 10.00.

 

 1. Na boisku z nawierzchnią sztuczną rozgrywane będą zawody „trójek” w kat. wiekowej open z podziałem na kobiety i mężczyzn.

 

 1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem zależnym od ilości zgłoszonych drużyn.

 

 1. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 zespołów.

O udziale w turnieju w przypadku zgłoszenia się większej ilości zespołów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

 1. Drużyna wcześniej zgłoszona i zakwalifikowana do gry przez organizatora, składa się z 3 zawodników + 1 rezerwowy (nieobowiązkowo), wszyscy zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat lub pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach oraz legitymację lub inny dokument ze zdjęciem.

 

 1. Każdy zespół ma prawo w meczu maksymalnie do jeden minutowy time-out na

odpoczynek.

 

 1. Zespół, który bez uzasadnionych powodów nie stawi się na boisku w wyznaczonym

terminie, przegrywa mecz walkowerem. Wynik spotkania zakończonego ewentualnym walkowerem to: 6:0.

 

 1. O miejscu zajętym w grupie przez drużynę decyduje kolejno:
 2. a) Bilans spotkań (ilość punktów)
 3. b) Bezpośredni pojedynek między dwiema drużynami
 4. c) Ilość zdobytych punktów (nie jest brana pod uwagę ilość straconych punktów)

 

 1. Ilość zmian zawodników w drużynie jest nieograniczona, jednakże każdorazowo powinna być zgłoszona sędziemu głównemu.

 

 1. Każda zmiana powinna być przeprowadzana przy „martwej piłce”.
 2. Każdy mecz trwa 10 min, lub do zdobycia przez jedną z drużyn 11 pkt (nie dotyczy dogrywki). Czas meczu jest zatrzymywany na ewentualne rzuty wolne oraz timeout’y

W przypadku remisu następuje dogrywka. Pierwsza drużyna, która zdobędzie 2 punkty wygrywa spotkanie. Dogrywkę rozpoczyna zespół, który nie rozpoczynał spotkania.

 

13.Turniej rozgrywany jest piłkami do koszykówki które udostępnia organizator.

Piłki do rozgrzewki zawodnicy organizują we własnym zakresie.

 

 1. Mecze sędziowane są przez samych zawodników.
 2. a) Zawodnicy powinni przestrzegać w czasie gry zasad fair play.
 3. b) Wszelkie spory rozstrzygane są OSTATECZNIE przez sędziego głównego.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników i ewentualne uszczerbki na zdrowiu powstałe z w trakcie turnieju.

 

 1. Zgłoszeń do turnieju można dokonywać za pośrednictwem internetu pod adresem: zalew@jaskinianiedzwiedzia.pl, lub w biurze zawodów pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

 

 1. Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada.

 

 1. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku

stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio na formularzu

zgłoszeniowym lub w przypadku gdy zawodnicy drużyny swoją grą lub zachowaniem

utrudniają przeprowadzenie zawodów

 

 1. Turniej rozgrywany będzie w miłej i przyjaznej atmosferze, w zgodzie z zasadą fair play.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do ewentualnych zmian w regulaminie, a także do ewentualnego odwołania turnieju z przyczyn losowych lub atmosferycznych.

 

 1. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.