Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

REGULAMIN POKOI GOŚCINNYCH

 

 1. Pokoje gościnne w SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" wynajmowane są na doby.

 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz.11:00 następnego dnia.

 3. Gość hotelowy może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godz. 8:00 - 11:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój jest wolny.

 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany (rezerwację lub w dniu przybycia) gość hotelowy  powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 5. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględnione zostanie w miarę posiadanych możliwości. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 6. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać  w pokoju hotelowym od godz. 7-ej do godz. 22-ej.

 7. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę mieniu spółki lub należącemu do gości lub pracowników, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości czy funkcjonowanie obiektu.

 8. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji.

 9. Hotel ma obowiązek zapewnić:

  - Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  - Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o gościu
  - Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
  - Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas obecności gościa
  (w czasie nieobecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie).
  - Wymianę pościeli co 7 dni.

 10. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.

 11. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 12. Odpowiedzialność spółki za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług świadczonych przez spółkę regulują przepisy art.  846 - 849 kodeksu cywilnego.

 13. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.

 14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia  powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.


Życzymy miłego pobytu!