Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Przetarg - Uszczelnienie niecki basenu oraz zbiornika wyrównawczego

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - 12.04.2021.pdf

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

07.04.2021 r. - informacja o złożonych ofertech.

 

2021-03-18

 

ZARZĄD STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” SP. Z O.O.

Ul. Kościuszki 20a; 57-550 Stronie Śląskie

NIP: PL 881-14-86-555    REGON: 021568307     KRS: 0000390349
tel. 748 141 604 fax 748 142 909 e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

 

OGŁASZA NA DZIEŃ 07.04.2021 r. GODZ. 10.00

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY:

"Uszczelnienie niecki basenu krytej pływalni oraz zbiornika wyrównawczego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a

 

Termin realizacji:   3 miesięce od daty zawarcia umowy

 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. przy ulicy Kościuszki 20a lub pocztą elektroniczną.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

Koperta z ofertą powinna być oznaczona napisem:

 

"PRZETARG - „Uszczelnienie niecki basenu krytej pływalni oraz zbiornika wyrównawczego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a”
- nie otwierać przed 07.04.2021 r. godz. 10.30".

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 07.04.2021 r. godz. 10.00

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pracownik SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim – Bogdan Birówka tel. 501 67 45 22, biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl.

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO: dnia 07.04.2021 r. godz. 10.30 

 

Informacje / wyjaśnienia / odpowiedzi: 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: