Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

PRZETARG - Termomodernizacja Hali Sportowej

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Informacja z sesji otwarcia

 

Stronie Śląskie, 2017-12-19

 

ZARZĄD STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI
„JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” SP. Z O.O.

Ul. Kościuszki 20a

57-550 Stronie Śląskie

NIP: PL 881-14-86-555    REGON: 021568307     KRS: 0000390349

tel. 748 141 604 fax 748 142 909 e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

 

OGŁASZA NA DZIEŃ 12.01.2018r. GODZ. 10.15

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY- OFERTOWY

Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo – rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim -
Etap I – termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej.

Termin realizacji:  od 01.03.2018 r. do  30.11.2018 r.

 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. przy ulicy Kościuszki 20a lub pocztą elektroniczną.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

Koperta z ofertą powinna być oznaczona napisem:

 

"PRZETARG - HALA- nie otwierać przed 12.01.2018 r. godz. 10.15".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 12.01.2018 r. godz. 10.00

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pracownik SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim – Bogdan Birówka tel. 501 67 45 22, biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl.

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
dnia
12.01.2018 r. godz. 10.15.

 Prezes Zarządu

 Renata Nowak

INFORMACJE:

 

WYJAŚNIENIA:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: