Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Przetarg KONCEPCJA

UWAGA
ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW - czytaj wiecej

 

WIZUALIZACJA WYBRANEJ KONCEPCJI

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Przedmiot zamówienia:

OPRACOWANIE KONCEPCJI  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ NA  PRZEBUDOWĘ, MODERNIZACĘ I POŁĄCZENIE  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW SZKOŁY I KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. KOŚCIUSZKI 20   I  20 A W STRONIU ŚLĄSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA OŚRODEK SZKOLENIOWO REKREACYJNY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

 I.                    ZAMAWIAJĄCY

Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. ul. Kościuszki 20a;

57-550 Stronie Śląskie

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaskinianiedzwiedzia.pl

RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Spółka z o. o. (jednoosobowa spółka samorządu terytorialnego Gminy Stronie Śląskie)

II.                  PRZEDMIOT KONKURSU:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8

opracowanie koncepcji  architektoniczno – budowlanej  przebudowy, modernizacji i połączenia  istniejących obiektów szkoły i krytej pływalni przy ul. Kościuszki 20   i  20 a w Stroniu Śląskim z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo rekreacyjny oraz zagospodarowanie terenu

według ogólnych wymagań programu funkcjonalno - użytkowego stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego www.jaskinianiedzwiedzia.pl oraz  http://bip.stronie.dolnyslask.pl 

POBIERZ:

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Regulamin Konkursu
  3. Aneks z dnia 02.05.2013 r. do Regulaminu Konkursu
  4. Załączniki
  5. Materiały konkursowe

 

Pytania i odpowiedzi / wyjaśnienia