Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Przetarg HOTEL 12.2018

Stronie Śląskie, 2018-12-20

DZO.290.08.2018

 

ZARZĄD STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI
„JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” SP. Z O.O.

Ul. Kościuszki 20a
57-550 Stronie Śląskie

NIP: PL 881-14-86-555    REGON: 021568307     KRS: 0000390349
tel. 748 141 604 fax 748 142 909 e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

 

OGŁASZA NA DZIEŃ 09.01.2019 r. GODZ. 10.15

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY- OFERTOWY

Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo – rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim -
Etap II – PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HOTELU.

Termin realizacji:   do 31.12.2019 r.

 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. przy ulicy Kościuszki 20a lub pocztą elektroniczną.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

Koperta z ofertą powinna być oznaczona napisem:

"PRZETARG - HOTEL- nie otwierać przed 09.01.2019 r. godz. 10.15".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 09.01.2019 r.  godz. 10.00

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pracownik SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim:

Bogdan Birówka tel. 501 67 45 22, biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl.

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
dnia 09.01.2019 r.  godz. 10.15.

 

Renata Nowak

Prezes Zarządu

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Informacja z sesji otwarcia ofert 09.01.2019.pdf

 

WYJAŚNIENIA

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: