Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Przetarg - bar, kawiarnia

Prezes Strońskiego Parku Aktywności
"Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o.
w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 20 A

ogłasza

PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ)

na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem
na działalność gastronomiczną (bar, kawiarnia)

 

Lokal  zlokalizowany w SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o. (kryta pływalnia),
I piętro o pow. 81,1 m2, wyposażony w instalację c.o., elektryczną (podlicznik),
węzeł sanitarny, telefon, zaplecze.

Miesięczna stawka wyjściowa czynszu dzierżawnego do licytacji:
15,00 zł za 1 m2  + podatek VAT.

Do czynszu doliczana jest opłata za energię elektryczną (wg wskazań podlicznika).

Wywóz nieczystości stałych we własnym zakresie.

 

Przetarg odbędzie się 06.06.2014 r. o godz. 12.00
w siedzibie SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o.

Bar (I piętro)

ul. Kościuszki 20 A

57-550 Stronie Śląskie

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu w terminie do dnia 06.06.2014 r.do godz. 11.30,
  • oświadczenie o niezbędnych uprawnieniach do prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego,
  • oświadczenie oferenta o gotowości podjęcia działalności w wydzierżawionych lokalach do dwóch tygodni od podpisania umowy,
  • potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 500,00 PLN  w kasie SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o. do dnia 06.06.2014 r. do godz.11.30.

Wadium przepada na rzecz SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o., jeśli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy najpóźniej w drugim dniu od zakończenia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone następnego dnia po zamknięciu przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  501 67 45 21, 501 67 45 22
lub w siedzibie SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o. w godzinach 8.00-14.00. Tam też można zapoznać się z wymienionym lokalem oraz projektem umowy dzierżawy.

 

Prezes SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.