Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

PRACA - KUCHARZ / SZEF KUCHNI

 

Zarząd SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o.

 z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 a; 57-550 Stronie Śląskie ogłasza nabór na następujące wolne stanowiska pracy:

 

NABÓR NA STANOWISKO KUCHARZA – Szefa Kuchni

wymiar etatu: 1

rodzaj umowy: umowa o pracę

przewidywany termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2020 r.

Wymagania i umiejętności niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe, gastronomiczne, i/lub
 • udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • odporność na pracę w stresie,
 • wysoka kultura osobista,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • znajomość zasad systemu HACCP,
 • umiejętności przekazywania wiedzy i poszerzania wiedzy.

Wymagania dodatkowe:

 • Wysokie zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacji pracy własnej i zespołu,
 • komunikatywność, dyskrecja, sumienność, dokładność,
 • wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne,
 • sumienność, odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność.

Zadania i zakres obowiązków:

 • przygotowywanie menu, receptur posiłków,
 • koordynowanie pracy zespołu pracowników kuchni,
 • przygotowywanie zamówień, dobór dostawców,
 • kontrola zużycia produktów,
 • przestrzeganie procedur; merytoryczna piecza obsługi kelnerskiej,
 • posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych,
 • dbanie o wysoką jakość świadczonych usług.

 

WYMAGANE DOKUMENTY NA WW STANOWISKA PRACY:

 1. Życiorys (CV), dane kontaktowe
 2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie
 1. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, doświadczenia w pracy, dotychczasowe zatrudnienie.
 2. Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.
 3. Oświadczenie kandydata do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowiska pracy - Załącznik nr 1.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych z związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) - Załącznik nr 2.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną  dokumenty ofertowe, zapytania itd. proszę kierować do dnia 23 grudnia 2020 r. ( termin może ulec zmianie ) drogą elektroniczną mailem na adres:
kadry@jaskinianiedzwiedzia.pl / telefonicznie - 501 674 521 / 74 8141 604 lub w wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 20a; 57-550 Stronie Śląskie lub osobiście.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydat  zostanie powiadomieni indywidualnie.

 

Prezes Zarządu

SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o.

Renata Nowak

DO POBRANIA:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE 
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 3. Oświadczenie do celów rekrutacji