Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

KURS PRZEWODNIKA PO 'JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ" W KLETNIE.

KURS
na Przewodnika
z uprawnieniami po „Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie 2020/2021

Warunki uczestnictwa w kursie:

• W kursie uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają wykształcenie co najmniej średnie. (Możliwy jest udział osób, które ukończyły 17 lat i realizują naukę w szkole średniej. Uprawnienia nabywają po ukończeniu 18 lat.)

• Warunkiem uczestnictwa w kursie jest stan zdrowia umożliwiający wykonywanie funkcji przewodnika po JN. Osoby zakwalifikowane na kurs składają kierownictwu kursu pisemne, własne oświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia.

• Opłata za kurs obejmuje udział w zajęciach teoretycznych (wykłady), organizację zajęć praktycznych obsługę przewodnicką podczas wszystkich zajęć praktycznych. Ubezpieczenie NNW uczestników kursu.

• W cenę kursu nie są wliczone: koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu podczas wyjazdów szkoleniowych, oraz opłaty egzaminacyjnej 150,00 zł.

• Pierwszeństwo w naborze na kurs dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śl. oraz gmin Masywu Śnieżnika.


Koszt uczestnictwa w kursie wynosi:
680,- zł

Czas trwania kursu ok 4 miesiące.

Zajęcia w trybie weekendowym (piątek od godz. 16.00, soboty, niedziela - zajęcia praktyczne) dokładny harmonogram zostanie podany uczestnikom po ustaleniu nowego terminu.


Zgłoszenia przedłużamy do 30 listopada 2020 r.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 4 równe raty.

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU ZOSTANIE PODANY OSOBOM ZAPISANYM DROGĄ MAILOWĄ

zapisy przyjmowane są:
- w dziale Kadr: ul. Kościuszki 20a Stronie Śl. (budynek krytej pływalni) IIp.
- drogą elektroniczną na adres: jaskinia@jaskinianiedzwiedzia.pl

Wymagane dokumenty:

- CV,

- List motywacyjny,

- 2 fotografie,

- Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym uczestnictwo w kursie podpisane przez osobę zainteresowaną - do pobrania TUTAJ

- Osoby nieletnie-zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację nauczania.

- Podpisanie oświadczenia RODO -dostępne tutaj.

 

Konto do wpłat: PBS Strzelin Oddział Stronie Śląskie Nr: 39 9588 0004 4202 1991 2000 0010

organizatorem kursu jest:
Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 20a
57-550 Stronie Śląskie

dodatkowe informacje:
Tel. 748140840 lub mail: jaskinia@jaskinianiedzwiedzia.pl


Zgodnie z obowiązującymi przepisami w czasie wykładów i zajęć w jaskini, uczestnicy zobowiązani są do stosowania maseczek ochronnych.