Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Kontakt

Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o.


ul. Kościuszki 20a
57-550 Stronie Śląskie

miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000390349
wysokość kapitału zakładowego 249 000.00 zł


NIP: PL 881-14-86-555
REGON: 021568307

fax. 74 814 29 09

W SPRAWIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE - e-mail: rezerwacja@jaskinianiedzwiedzia.pl


W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - e-mail: iod@jaskinianiedzwiedzia.pl