Regulamin dla zwiedzających

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH JASKINIĘ NIEDŹWIEDZIĄ W KLETNIE

Rezerwat przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia" jest szczególnym obiektem, w którym przedmiotem ochrony jest Jaskinia Niedźwiedzia, wraz z jej całym systemem krasu podziemnego i powierzchniowego oraz zespołami roślinnymi i faunistycznymi. Rezerwat jest cennym obiektem dla badań naukowych oraz celów dydaktycznych i turystycznych.

(Zarz. MLiPD z dn.21.07.1997r.|) Podlega ochronie na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody.

Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej odbywa się tylko pod warunkiem ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu:

  1. Zwiedzanie jaskini odbywa się w zwartych grupach, do 15 osób w grupie, wzdłuż udostępnionej i przygotowanej trasy turystycznej, pod opieką uprawnionego przewodnika, po wykupieniu biletu wstępu.

  2. Przed wejściem do jaskini należy pozostawić w szatni przedmioty takie jak: plecaki, parasole, laski, teczki, statywy, nosidła dla dzieci, kije do selfie, itp.

  3. Fotografowanie i filmowanie Jaskini musi być zgodne z Regulaminem filmowania i fotografowania Jaskini Niedźwiedziej.

  4. Nie będą wpuszczane do jaskini osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

  5. Osobom zwiedzającym jaskinię zabrania się:

a/ wprowadzania psów i innych zwierząt

b/ dotykania szaty naciekowej, kości i namulisk, uszkadzania innych elementów ekosystemu jaskini

c/ zabierania elementów skalnych i znalezisk paleontologicznych

d/ wyrzucania odpadków, palenia tytoniu i zanieczyszczania jaskini w jakikolwiek inny sposób

e/ spożywania pokarmów i napoi

f/ głośnego zachowania

g/ dotykania przewodów i urządzeń elektrycznych

h/ uszkadzania urządzeń technicznych

i/ wychodzenia poza chodniki i bariery, oddalania się od grupy prowadzonej przez przewodnika

Szczególną ochroną otoczona jest szata naciekowa Jaskini Niedźwiedziej.

Za uszkodzenie szaty naciekowej grożą sankcje karne.

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA JEST NIEZWYKLE WRAŻLIWYM I CENNYM EKOSYSTEMEM I REZERWATEM PRZYRODY.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE REGUŁ ZWIEDZANIA I POMOC W OCHRONIE OBIEKTU, BY INNI MOGLI PODZIWIAĆ JEGO PIĘKNO.