Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Informacja dotycząca jakości wody basenowej

2017-11-13

Informacja dotycząca jakości wody basenowej
krytej pływalni w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a

Temperatura wody: 33,6oC

Ocena stanu sanitarno – higienicznego:

Woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. na podstawie nr zlec nr 421/11/2017; próba pobrana w dniu 22.11.2017 r

 

NFORMACJA o realizacji badań w zleceniu Nr: 4627/10/2017  
F - badania fizykochemiczne ; M - badania mikrobiologiczne

Nr próbki 
12909/11/17 Nr końcówki sprawozdania F_: 2  M_: 2  
Woda wprowadzana do niecki basenowej Miejsce poboru: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Stroniu Śląskim
Data dostarczenia próbki do laboratorium: 22-11-2017 Adres poboru: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 20a
Badania mikrobiologiczne: data rozpocz. 22-11-2017 data zakończ. 24-11-2017 planowana data zakończ. 24-11-2017
Badania fizykochemiczne: data rozpocz. 08-11-2017 data zakończ. 10-11-2017 planowana data zakończ. 10-11-2017
F/MBadany parametrMetodyka badawczaJedn.Status badaniaWynik
F Utlenialność dla wody z pływalni * (A) PN-EN ISO 8467:2001 mg/l zakończono <0,50
M Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml zakończono 0
M Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100ml zakończono 0
M Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h (A) PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1ml zakończono 0
12909/11/17 Nr końcówki sprawozdania F_: 1  M_: 1  
Niecka basenowa Miejsce poboru: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Stroniu Śląskim
Data dostarczenia próbki do laboratorium: 08-11-2017 Adres poboru: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 20a
Badania mikrobiologiczne: data rozpocz. 22-11-2017 data zakończ. 24-11-2017 planowana data zakończ. 24-11-2017
Badania fizykochemiczne: data rozpocz. 08-11-2017 data zakończ. 10-11-2017 planowana data zakończ. 10-11-2017
F/MBadany parametrMetodyka badawczaJedn.Status badaniaWynik
F Mętność (A) PN-EN ISO 7027:2003 NTU zakończono  
F Utlenialność dla wody z pływalni * (A) PN-EN ISO 8467:2001 mg/l zakończono poniżej 0,50
M Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml zakończono 0
M Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100ml zakończono 0
M Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h (A) PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1ml zakończono 0

 

 

 

 

Ba