Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Informacja dotycząca jakości wody basenowej

2017-07-31

Informacja dotycząca jakości wody basenowej
krytej pływalni w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a

Temperatura wody: 29,8oC

Ocena stanu sanitarno – higienicznego:

Woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. na podstawie nr zlec nr 1147/07/2017; próba pobrana w dniu 26.07.2017 r

 

NFORMACJA o realizacji badań w zleceniu Nr: 306/06/2017  
F - badania fizykochemiczne ; M - badania mikrobiologiczne

Nr próbki 
7320/07/17 Nr końcówki sprawozdania F_: 2  M_: 2  
Woda wprowadzana do niecki basenowej Miejsce poboru: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Stroniu Śląskim
Data dostarczenia próbki do laboratorium: 13-07-2017 Adres poboru: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 20a
Badania mikrobiologiczne: data rozpocz. 26-07-2017 data zakończ. 31-07-2017 planowana data zakończ. 31-07-2017
Badania fizykochemiczne: data rozpocz. 13-07-2017 data zakończ. 15-07-2017 planowana data zakończ. 15-07-2017
F/MBadany parametrMetodyka badawczaJedn.Status badaniaWynik
F Utlenialność dla wody z pływalni * (A) PN-EN ISO 8467:2001 mg/l zakończono 0,50
M Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml zakończono 0
M Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100ml zakończono 0
M Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h (A) PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1ml zakończono 0
14813/07/17 Nr końcówki sprawozdania F_: 1  M_: 1  
Niecka basenowa Miejsce poboru: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Stroniu Śląskim
Data dostarczenia próbki do laboratorium: 13-07-2017 Adres poboru: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 20a
Badania mikrobiologiczne: data rozpocz. 26-07-2017 data zakończ. 31-07-2017 planowana data zakończ. 31-07-2017
Badania fizykochemiczne: data rozpocz. 13-07-2017 data zakończ. 15-07-2017 planowana data zakończ. 15-07-2017
F/MBadany parametrMetodyka badawczaJedn.Status badaniaWynik
F Mętność (A) PN-EN ISO 7027:2003 NTU zakończono 0,32
F Utlenialność dla wody z pływalni * (A) PN-EN ISO 8467:2001 mg/l zakończono poniżej 0,50
M Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml zakończono 0
M Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100ml zakończono 0
M Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h (A) PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1ml zakończono 74

 

 

 

 

Ba