Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Informacja dotycząca jakości wody basenowej

2018-07-11

Informacja dotycząca jakości wody basenowej
krytej pływalni w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a

Temperatura wody: 29oC

Ocena stanu sanitarno – higienicznego:

Woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. na podstawie nr zlec nr 5422/06/2018; próba pobrana w dniu 04.07.2018 r

F - badania fizykochemiczne ; M - badania mikrobiologiczne

Nr próbki 
1475/07/18
Woda wprowadzana do niecki basenowej Miejsce poboru: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 20a
Badania mikrobiologiczne: data rozpocz. 04-07-2018 data zakończ. 06-07-2018 planowana data zakończ. 06-07-2018
Badania fizykochemiczne: data rozpocz. 04-07-2018 data zakończ. 10-07-2018 planowana data zakończ. 10-07-2018
F/MBadany parametrMetodyka badawczaJedn.Status badaniaWynik
F Utlenialność dla wody z pływalni * (A) PN-EN ISO 8467:2001 mg/l zakończono ‹0,5
M Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml zakończono 0
M Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100ml zakończono 0
M Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h (A) PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1ml zakończono 0
1475/07/18 Nr końcówki sprawozdania F_: 1  M_: 1  
Niecka basenowa Miejsce poboru: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 20a
Badania mikrobiologiczne: data rozpocz. 04-07-2018 data zakończ. 06-07-2018 planowana data zakończ. 06-07-2018
Badania fizykochemiczne: data rozpocz. 04-07-2018 data zakończ. 10-07-2018 planowana data zakończ. 10-07-2018
F/MBadany parametrMetodyka badawczaJedn.Status badaniaWynik
F Mętność (A) PN-EN ISO 7027:2003 NTU zakończono  0,13
F Utlenialność dla wody z pływalni * (A) PN-EN ISO 8467:2001 mg/l zakończono 1,2
M Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml zakończono 0
M Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100ml zakończono 0
M Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h (A) PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1ml zakończono 0

 

 

 

 

Ba