Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Turniej Siatkówki Plażowej

2013-07-23

plakat (full)REGULAMIN TURNIEJU  SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  

O PUCHAR PREZESA SPA "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA" SP. Z O. O.

1.   Organizatorem turnieju Siatkówki Plażowej o puchar Prezesa SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o. jest Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp z o. o.

2.   Rozgrywki rozegrane zostaną w trzy niedzielach.

I Turniej                                                     28.07.2013r.

II Turniej                                                    04.08.2013r.

Turniej Finałowy                                          18.08.2013r.

3.   Do rozegrania turnieju wykorzystane zostaną dwa boiska .

4.  Na boisku z nawierzchnią piaszczystą oznaczonym numerem 1 rozgrywane będą zawody "dwójek" w kat. wiekowej open z podziałem na kobiety i mężczyzn. Natomiast boiska o nawierzchni trawiastej oznaczonych numerami  3 i 4 posłużą rozegraniu turniejów "trójek', gdzie uczestnikami  mogą zostać osoby uczące się w szkołach średnich oraz gimnazjalnych.

5. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem zależnym od ilości zgłoszonych drużyn.

6. W każdej kategorii udział w turnieju może wziąć maksymalnie 10 zespołów.

O udziale w turnieju w przypadku zgłoszenia się większej ilości zespołów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

7. Każdy zespół ma prawo w secie maksymalnie do jednej minutowej przerwy na

odpoczynek.

8. Zespół, który bez uzasadnionych powodów nie stawi się na boisku w wyznaczonym

terminie, przegrywa mecz walkowerem

9. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem gry:

  • 1 set do 15 pkt. (finał do 2 wygranych setów). We wszystkich spotkaniach z wyjątkiem finału 15 punkt kończy rywalizację. Mecze finałowe będą rozgrywane do dwóch wygranych setów na przewagi.

Spotkania zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej

10. O końcowej klasyfikacji w rozgrywkach zdecyduje: większa liczba zdobytych punktów

(wygrana 2pkt. przegrana 0pkt), lepszy stosunek punktów zdobytych do straconych.

11. Turniej rozgrywany jest piłkami do siatkówki plażowej które udostępnia organizator.

Piłki do rozgrzewki zawodnicy organizują we własnym zakresie.

12. Zawody sędziować będą sędziowie zapewnieni przez organizatora.

13  Zawodnicy za pierwsze miejsca w całym cyklu otrzymają  puchary i dyplomy, a najlepszy zawodnik wybrany na ostatnim turnieju otrzyma nagrodę niespodziankę.

14.W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na udział

w turnieju podpisana przez opiekuna prawnego. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.

15. Podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników.

16. Osoby towarzyszące drużynom (kibice) w czasie rozgrywek przebywają na trybunie.

17. Zgłoszeń do turnieju można dokonywać za pośrednictwem Internetu pod adresem: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl, lub w biurze zawodów pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

18.Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada.

19. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku

stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio na formularzu

zgłoszeniowym lub w przypadku gdy zawodnicy drużyny swoją grą lub zachowaniem

utrudniają przeprowadzenie zawodów

20. Turniej rozgrywany będzie w miłej i przyjaznej atmosferze, w zgodzie z zasadą fair play.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do ewentualnych zmian w regulaminie, a także do ewentualnego odwołania turnieju z przyczyn atmosferycznych

22. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.